GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu

ORICELL chúng tôi hướng tới việc tham gia xây dựng một ngành công nghiệp mới tại Việt Nam, một ngành công nghiệp sạch - ngành Sinh học và Y học tái tạo.

ORICELL tiên phong trong các hoạt động, công nghệ dựa trên nền tảng khoa học - ứng dụng. Tại đây hội tụ các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn cao cấp giám sát chặt chẽ nghiêm ngặt quy trình sản xuất ,từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm kết nối và gìn giữ lòng tin cùng khách hàng.

Với những bước đầu là các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong chăm sóc sứa khỏe và sắc đẹp, ORICELL mong muốn biến những thành tựu của các công trình nghiên cứu khoa học thành các sản phẩm thương mại chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của cộng đồng.