CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

 

Công nghệ tế bào gốc

Một trong những khả năng kỳ diệu của cơ thể là khả năng tái tạo hay tái sinh, và trong đó tế bào gốc đóng vai trò quan trọng nhất.
Tế bào gốc trong cơ thể làm việc như một hệ thống sửa chữa, tái tạo bằng cách phân chia, biệt hoá thành các tế bào chuyên biệt, để thay thế, bổ sung cho các tế bào già cỗi, các tế bào đã tổn thương hoặc đã chết với những chức năng tương ứng của các tế bào đó.
Công nghệ Tế bào gốc tìm kiếm các nguồn tế bào gốc khác nhau như tế bào gốc phôi, tế bào gốc thai, tế bào gốc từ màng dây rốn, từ máu cuống rốn, rau thai và tế bào gốc của người trưởng thành. Các tế bào gốc này được nuôi cấy, nhân rộng, được tác động một cách khoa học theo những cách khác nhau để có thể biệt hoá thành những dòng tế bào chuyên biệt khác nhau tạo nên các sản phẩm tế bào khác nhau, các dạng khác nhau với mục đích chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp và chống lão hoá.
Công nghệ tế bào gốc đặc biệt được sử dụng thành công trong các ứng dụng trên da để điều trị các tổn thương của da, các bệnh lý da liễu, chống lão hoá da, chăm sóc da thẩm mỹ, hạn chế hình thành sẹo và hỗ trợ chất lượng liền sẹo trong bỏng, chấn thương, ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ.